Kvalitet & miljö

Detta ingår i vårt kvalitetsarbete:

• Kundfokus i allt vi gör

• Hög kompetens

• Engagemang och stolthet i att utföra ett bra arbete

• Bra kundservice

• Arbetsprocesserna i företaget ska vara kvalitetssäkrade och i samsyn med kund

• Ledarskap – vi tar ansvar och är tydliga

• Ständig förbättring

Målet med vårt kvalitetsarbete är att alltid ha dig som kund och ditt bästa i fokus. Skaftö Consultings ambition är att inom vårt verksamhetsområde leverera marknadens bästa utförda arbete med jämn och hög kvalitet som överträffar kundernas uttalade behov och förväntningar.Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att följa vårt kvalitetsledningssystem, att arbeta med ständig förbättring och alltid ha kundens bästa i fokus. Skaftö Consultings verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.

Kontakt

0766 45 45 52

Adress

Häggvägen 19
451 79 Grundsund

Email

info@skaftoconsulting.com

Öppettider

Mån-Fre: 08-00-17.00
Lör & Sön: 10.00-16.00

Maila oss

Läs mer här >>

14 + 12 =